ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รร.ญสส.ลงแขกเกี่ยวข้าวนา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 >>>โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาโรงเรียน....อีกหนึ่งกิจกรรมดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ...ผลผลิตปีนี้น่าเป็นที่พอใจ แต่ราคาข้าวดิไม่เป็นใจเลย....

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รร.ญสส.สอบ Pre-O-Net Online

วันที่ 21 , 24 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ์ จะได้กำหนดสอบ Pre - O-net Online ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นำเสนอแผนการทดลอง...เพาะพันธุ์ปัญญา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เพาะพันธุ์ปัญญาโรงเรียน ญสส. ให้นักเรียนนำเสนอแผนการทดลอง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้...

บรรยากาศประเมินนักเรียน พระราชทาน ระดับจังหวัด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ฯ รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด