ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

สื่อการสอนดีๆอยู่นี่หมดเลย

เอการสารสื่อการสอนทั้งหมดทุกวิชาอยู่ที่นี่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/13sfBz9Vh7-SUjA24b5hzZbhshx34VaWW3POMerrElHw/edit?pref=2&pli=1#gid=1976919354

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

วันที่ 3-4 เมษยน 2559 ครูเดชมณี ครูแสงเดือนครูนุชนาฎ ครูกิตติพงษ์ อบรมการเขียนบทความโครงการเพาะพันธู์ปัญญา ณ ม.อุบลราชธานี

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นำโดยท่านผู้อำนวยการชาติชาย สิงห์พรหมสาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน ณ อาคารเจริญปริทรรศน์ ในวันที่ 3 เมษายน 2559 ‪#‎สร้างทานบารมีถึงที่สุด‬ ‪#‎ดั่งประดุจบุญเหมาะเสนาะสม‬ ‪#‎ความแช่มชืนอื่นใดไม่นิยม‬ ‪#‎เหมือนดั่งห่มบุญอุ่นสุขความดี

"พิธีบายศรีสู่ขวัญ" ผอ.

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัด"พิธีบายศรีสู่ขวัญ" ประเพณีแห่งความรักและการให้กำลังใจในแบบอย่างของชาวอีสาน มอบให้แก่ท่านผู้อำนวยการชาติชาย สิงห์พรหมสาร ในวันที่ 3 เมษายน 2559 ณ อาคารเจริญปริทรรศน์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เปี่ยมเมตตาต่อชาว ญสส.

ท่านผู้อำนวยการชาติชาย สิงห์พรหมสาร นำคณะครูและบุคลกรทางการศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประกอบพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เปี่ยมเมตตาต่อชาว ญสส.เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย ในวันที่ 3 เมษายน 2559 ณ อาคารเจริญปริทรรศน์

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

รร.ญสส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานโรงเรียน

วันที่ 31 มีนาคม 2559 รร.ญสส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ swot / แผนปฏิบัติการ / การจัดการเรียนการสอน / งานพิเศษ

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559