ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รร.ญสส.รับการนิเทศภายในหน่วยงาน สพม.28 งานประกันและประเมินรอบ 3

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ของคณะกรรมการ สพม. 28 เกี่กยวกับการการประกันและเตรียมประประเมิน รอบ 3...ขอบคุณทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขอแสดงความเสียใจกับครูกำพล ที่สูญเสียพ่อตา

วันที่ 20 กรกฏาคม 2557 ตัวแทนครโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูถัมภ์ ได้ไปร่วมสวดพระอภิธรรมศพของคูณตาของครูกำพล พลพวก ที่เสียชีวิตด้วยโรคชรา...

สหวิทยาเขตวังชัยแก้วติดตาม นิเทศ รร.ญสส.

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการนิเทศ ของสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว นำทีมโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ได้นำคณะกรรมการฯ มานิเทศติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มงาน 8 องค์ประกอบ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม...ขอบคูณทุกท่าน

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รร.ญสส.กับผลงานระดับเยี่ยม

วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้จัดกิจกรรมโครงการ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสตวรรษที่ 21 และโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ผลปรากฎว่า โต้วาทีภาษาอังกฤษ ได้ระดับเหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน ระดับ ม.ต้น ได้อันดับที่ 6 จากทั้งหมด 60 ทีม กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน ระดับ ม.ปลาย ได้อันดับที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รร.ญสส.จัดโครงการประกวดมารยาทไทย

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศษสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย โดยมีการใช้ความรู้กิจกรรมแต่ละฐาน เช่น กากรกราบ การไหว้การแสดงความเคารพ โดยมีนายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มาเป็นประธานในการฝึกอบรมในครั้งนี้

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สตรีอเมริกัน ตรวจความพร้อม AWC

วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการสตรีอเมริกัน(AWC) ตรวจความพร้อมของโรงเรียนสมเด็จพระญาสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในการเป็นเจ้าภาพ Amarcan woman cub

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รร.ญสส.แห่เทียนพรรษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวาย ณ วัดดงแคนใหญ่...สาธุ