ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

รร.ญสส.รับการประเมินจาก สมศ. รอบ 3

วันที่ 26-28 มกราคม 2558 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ รับการประเมินภายนอกรอบ 3 จาก สมศ.

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

รร.ญสส.รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2557

วันที่ 19 มกราคม 2558 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2557 ระดับภาค โดยมีนางสาวสุนันทา สายเสมา นักเรียนชั้น ม.5/2 ที่รับการประเมินเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว...

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

รร.ญสส.ร่วมกิจกรรมวันครู 2558

เช้าวันที่ 16 มกราคม 2558 คณะครูโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมบูชาครู เนื่องในวันครูปี 2558 ที่หอประชุมคำเขื่อนแก้ว...

วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

หลวงพ่อบุญมี เลี้ยงอาหารเด็ก ญสส.

เที่ยงวันที่ 9 มกราคม 2558 หลวงพ่อบุญมี เจ้าอาวาสวัดป่าบึงเขาหลวง ได้เมตตามาเลี้ยงก๊วยจับ และให้พรครู และเด็กนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร นพระสังฆราชูปถัมภ์ อิ่มท้อง...อิ่มบุญ...สาธุ

รร.ญสส.เป็นสถานที่ประเมินกำนันแหนบทอง

วันที่ 9 มกราคม 2558 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติเป็นสถานที่ประเมินคณะกรรมการกำนันแหนบทอง ตำบลดงแคนใหญ่ ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

รร.ญสส.จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557

วันที่ 30 มกราคม 2558 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กีฬาภายใน 2557

วันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2557 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปภัมถ์ จัดกิจกรรมกีฬาภายใน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา