ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สอบกลางภาค 1/2559

วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดสอบสอบกลางภาค 1/2559

พิธีเปิดอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระสังฆราชฯ

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ๕ คน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร "๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร" เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย.

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรม พพปญ.รร.ญสส.

ทุกเช้าวันพฤหัสบดี ชาว พพปญ.รร.ญสส.จะตั้งทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระก่อนเรียน นั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจเป็นสมาธิ ตามด้วยแผ่เมตตาอุทิศให้เพื่อน ญาติสนิดมิตรสหาย ก่อนที่จะทำกิจกรรมจิตปัญญา -นับเลขเป็นสมาธิ -ปรบมือตามจำนวนขาสัตว์ -นิทาน -คุณธรรมนำชีวิต -วาดภาพวิว เพื่อรู็ตัวตนของตนเอง - คลิปส่องใจ ฯลฯ

อบรมสร้างโจทย์วิจัย

วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2559 ครูแสงเดือน ครูกิตติมา เปนตัวแทนชาว พพปญ.รร.ญสส.อบรมสร้างโจทย์วิจัย ณม.อุบลราชธานี

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 2559

ตลอดเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมาถือเป็นการทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา นักเรียนใหม่ ม.1/3 ได้ออกเยี่ยมบ้านนนักเรียน พปะกับผู้ปกครองนักเรียน ได้เรียนรู้เด็กและความเป็นอยู่ของนักเรียนเพื่อนำประสบการณ์มาปรับ และแก้ไข ช่วยเหลือในโอกาสต่้อไป ...ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมเป็นอย่างดี

งานชุมชน ฯ ออกพบปะผู้นำชุมชน

วันเสาร์อาทิตย์ที่ 9 -10 กรกฎาคม 2559 ครูเดชมณี เนาวโรจน์ ทำหน้าที่งานชุมชนฯ ออกพบปะ แลกเปลี่ยนกับผู้นำชุมชน ในการลงประชามติ สนามกีฬาฯ...ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาทางโรงเรียนเป็นอย่างดี

อีกหนึ่งความภูมิใจ : นำเสนอผลงานวิจัย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นำเสนอผลงานวิจัย มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 ได้รับเกียรติบัตรการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในศตวรรษที่ 21ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับ ดี กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์