ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เวบไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ญสส.

ประชาสัมพันธ์เวบไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ์ (http://dnavaroj.wix.com/science-somdej)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพุทธรักษ์ สมบูรณ์ทรัพย์ และนางสาวสุนันทา สายเสมา ได้รับรางวัลชนะเลิศคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป...เยี่ยมจริงๆ..

รร.ญสส.ปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา

วันที่ 16 ตุลาคม 2557 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม ปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา ครบ 1 คน แห่งการสิ้นพระชนม์ ไหว้พระสวดมนต์ ฟังธรรม เจริญสมาธิภาวนา น้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ หอประชุมโรงเรียน...สาธุ

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รร.ญสส.เปิดภาคเรียน 2/2557

วันที่ 6 ตุลาคม 2557 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2557

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รร.ญสส.ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน

วันที่ 3 ตุลาคม 2557 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร ฯ กิจกรรมมี มอบทุนการศึกษา กว่า 200000 บาท(กว่าสองแสนบาท)ของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนฯ กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และทำบุญเลี้ยงพระ...ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ๋ใจดี ศฺาย์รุ่นพี่ทุกคนที่มีความเมตตาในครั้งนี้....ขอบคุณครับ