ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รร.ญสส.ตรวจคัดกรองยาเสพติดนักเรียน

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 งานระเบียบวินัยโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถานีอนามัยบ้านบกน้อย สถานีตำรวจอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้ร่วมกันตรวจคัดกรองสารเสพติดของนักเรียนชาย โดยจะเก็บข้อมูลเป็ฯความลับ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข พฤติกรรมของนักเรียนต่อไป

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ รร.ญสส. ปีการศึกษา 2559

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยช่วงเช้า ทำพิธีเปิดที่หอประชุม กิจกรรมจิตตปัญญา การแสดงเต้นของน้อง ๆ ม.1 การแสดงละครบทบาทสมมุติของนักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา การแสงดง Science Show และเกม ช่วงโมงที่ 3- 8 ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมที่ห้องปฏิบัติการเคมี ฟิสิกส์ วิทย์ม.ต้น และดาราศาสตร์ บรรยากาศเป็นไปด้วยสาระ และความสนุกสนาน

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รร.ญสส.ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รร.ญสส.เลี้ยงต้อนรับครูใหม่

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 - 18.30 น. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เลี้ยงต้อนรับครูปวัณรัตน์ ม่วงอ่อน ครูคอมพิวเตอร์ เข้าสู่อ้อมกอดฟ้า-ชมพู

รร.ญสส.จัดกิจกรรมวันอาเซียน

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันอาเซียนเพื่อให้เกิดการตื่นตัวและเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน

รร.ญสส.จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.09 - 12.00 น. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักในพระคุณแม่ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน ในงานมีการทำบุญตักบาตร และมอบเกียรติบัตรแก่แม่ตัวอย่าง

พิธิเปิดการฝึก นศท. ปี 2559

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ผกท.เดชมณี เนาวโรจน์ ผกท.รร.ญสส.เป็นตัวแทน โรงเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ วกท.ยส.