ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

รร.ญสส.รับการประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียนจาก สพม.28

วันที่ 16 กันยายน 2558 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ รับการประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียนจาก สพม.28

คนเก่งของเรา ญสส.

รร.ญสส.สอบปลายภาค 1/58

21-23 กันยายน 2558 รร.ญสส.จัดสอบปลายภาคเรียน 1/58

รร.ญสส.จัดงานแสดงมุทิตาจิตบุงนิมิตรลุงสง่า

วันที่ 18 กันยายน 2558 รร.ญสส.จัดกิจกรรมมุทิตาจิตวารเกษียณลุงนิมิตรลุงสง่า...บรรยากาศเป็นกันเอง..ย้อนยุค

RBL รร.ญสส. นำเสนอเค้าโครงวิจัยที่ ค.ช

วันที่ 11 กันยายน 2558 นักเรียนชุมนุมเพาะพันธุ์ปัญญา นำเสนอเคร้าโครงวิจัยที่ รร.คช

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

พระอาจารย์จากวัดดงแคนใหญ่ มอบรางวัลการทำดีให้นักเรียน ญสส.

วันที่ 7 กันยายน 2558 ทางคณะสงฆ์จากวัดดงแคนใหญ่ ได้มามอบรางวัลการทำดี การช่วยเหลืองานของนักเรียนแก่ทางวัด ให้กับนักเรียนชั้น ม.4/2

รร.ญสส.ร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรม สพม.28

วันที่ 4 - 6 กันยายน 2558 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะศิลปหัตกรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สามารถเป็นตัวแทนของเขต ได้ถึง 3 รายการ คือ โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย การเขียนโปรแกรม ม.ปลาย และเกมส์คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย