ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รร.ญสส.จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ประกาศความจงรักภักดี และ น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความรัก สามัคคี และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตามพระราชปณิธาน โดยพร้อมเพรียงกัน

รร.ญสส.จัดกิจกรรมการสอบธรรมสนามหลวง

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้มีกิจกรรมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งทางโรงเรียนได้เป็นศูนย์สอบ มีโรงเรียนในเขตพื้นทีใกล้เคียงเข้าร่วมการสอบ ๑๒โรงเรียน โดยมีคณะตำบลดงแคนใหญ่ ตำบลนาแก เป็นคณะอำนวยการสอบ

รร.ญสส.จัดกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ และการเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมสนามหลวง โดยได้รับความเมตตาจากพระสุเทพ วัดบ้านบกน้อย ได้เมตตานำสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิและให้ความรู้ในการสอบธรรมสนามหลวง ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูง

โรงเรียนในเครือข่ายทวิศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โรงเรียนในเครือข่ายทวิศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร นำโดยผู้อำนวยการชาติชาย สิงห์พรหมสาร และคุณครูชานล นนทกุลพงษ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

นักเรียน ญสส.ชั้นม.1 ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์

18 พ.ย 2559 นำนักเรียน ญสส.ชั้นม.1 ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับเพื่อนต่างโรงเรียน ณ ร.ร.ชุมชนดงแคนใหญ่... เรียนรู้นอกห้อง เจอเพื่อนมากขึ้น ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น..ได้รู้คุณค่าของเวลา...เด็กๆ สนุกและได้ความรู้ แววตาสดใสสะท้อนความสุข...ขอบคุณ อพวช.ที่มาเป็นครูนอกห้องเรียนวันนี้..คุ้มค่าจริงๆ...

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พิธีประดิษฐานและสมโภชรูปหล่อองค์ ญสส.

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดยโสธร และอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้จัดให้มีพิธีัอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อมาประดิษฐาน เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทุุกหมู่เหล่า ณ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตำบลดงแคนใหญ่ จังหวัดยโสธร Cr. Kittima Sararak Sinturuk Srigeaw เจ้านาย น้ำปลีก ຈຕຸຮງຕື້ ໄຊຍແສງ

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รร.ญสส. ร่วมกับจังหวัดจัดประชุมเตรียมการวางศิลาฤกษ์แระดิษฐ์พระรูปญสส.

วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประดิษฐานพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมมหาสังฆปริณายก ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งในการประชุมมีผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม เป็นประธานในที่ประชุม และยังมีคณะผู้ดำเนินการก่อสร้างพระรูป นำโดย พระวรชัย ทมวโร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร และนายอภัย จันทนจุลกะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน , นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร , นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว หัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดยโสธร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุม Cr. Kittima Sararak