ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

รร.ญสส.จัดทำแผนปี 60

วันที่ 30 มีนาคม 2560 งานแผนงาน รร.ญสส.ประชุมจัดทำแผน วางงบ และเขียนโครงการแผนปฎิบัติการ ปี 60 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
29 มีนาคม 2560 รายงาน SAR ปี 59 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้แนะนำ

ครู รร.ญสส.ตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 28 มีนาคม 2560 ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ณ รร.คช.ผลปรากฏว่า ไม่มีโรค มีไตรกลีเซอไรด์เพิ่มลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล และของหวาน

ประชุมแผนปฏิบัติการ 60

ัวันที่ 27 มีนาคม 2559 งานแผนประชุมการรายงานแผนปฎิบัติการปี 2559

ร่วมปิดโครงการ พพปญ. ปี 2559

วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2560 ครูเดชมณี ครูสาคร ครูแสงเดือน ผอ.ชาติชาย สิงห์พรหมสาร ร่วมปิดโครงการ พพปญ. ณ เมืองทองธานี ครูเดชฒรี ได้รับโล่รางวัลครูผู้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงทั้งผอง จาก สกว.

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560