ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คนเก่ง ญสส.

คนเก่ง ญสส.

รร.ญสส. ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ นาแก ดงแคนใหญ่

วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งขบวนฟ้อนรำเพื่อร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558 ซึ่งวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ร่วมงานที่บ้านนาแก และบ้านดงแคนใหญ่ คุ้มเหนือ ส่วนวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ร่วมขบวนฟ้อนรำบ้านดงแคนใหญ่ คุ้มใต้

รร.ญสส.เป็นตัวแทนอำเภอคำเขื่อนแก้วประกวดกล้องตุ้ม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมประกวดฟ้อนรำกลองตุ้ม ในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ที่ห้องประชุม สวนสาธารณะพญาแถน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2558

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปภัมถ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 1/2558