ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รร.ญสส.เปิดภาคเรียน 1/60

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เปิดภาคเรียนวันแรก 1/60

ร่วมงานบุญบั้งไฟบ้านหนองเลิง

เย็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 คณะครู รร.ญสส.ร่วมประเพณีบุญบั้งไฟที่บ้านครูศราวุธครูนุชนาฎ

ร่วมประเพณียุญบั้งไฟบ้านนาแก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ครูโสภา ครูแสงเดือน เป็นตัวแทน รร.ญสส.ร่วมกิจกรรมขบวนฟ้อนรำในงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาแก

รร.ญสส.จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ม.2 3 5 6 ภาคเรียน 1/60

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 รร.ญสส.จัดปฐมนิเทศแบะปรพขุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 3 5 6 ภาคเรียน 1/60

รร.ญสส.จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 รร.ญสส.จัดปฐมนิเทศนักเรียน .1 และ ม.4 ภาคเรียน 1/60 และประชุมผู้ปกครอง

รร.ญสส. ประชุมเปิดภาคเรียน 1/60

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 รร.ญสส.เปิดประชุมวางแผนการทำงานวันแรก ภาคเรียน 1/60 ณ ห้องศตวรรษ ญสส.

รับฟัง นโยบาย ผอ.สพม.28

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 รร.ญสส.เข้ารับฟังการมอบนโยบายการปฎิบัติงาน ปี 60 จาก ผอ.สพม.28 ณ หอประชุมโรงเรียน ค.ช.