ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ม. 3 สอบโอเน็ต

วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ม.3 สอบโอเน็ต

ค่ายกิจกรรมโรงเรียน ญสส. ปีการศึกษา 2560

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปภถัมภ์ จัดกิจกรรมค่ายของโรงเรียน โดยครูเดชมรี ครูศราวุธ ครูดาราทิพย์ ดูแลค่ายนักศึกษาวิชาหาร โดยมีพี่เลี้ยง ปี 3 จำนวน 7 นาย และมีนักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1 เป็นผู้รับการฝึก จำนวน 11 นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส่ง นศท.ปี 2 ชายฝึกภาคสนาม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ครูเดชมณี ครูศราวุธ และ นศท.ปี 2 ชายจำนวน 19 นาย ฝึกภาคสนาม ที่ค่่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการฝึก จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2560

วางแผนการจัดแสดงปิดโครงการพพปญ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นำตัวแทนนักเรียนร่วมวางแผนการจัดแสดงละครปิดโครงการเพาะพันธ์ปัญญา ร่วมกับโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ณ โรงเรียนกูจานวิทยาคม และร่วมทำบุญงานนมัสการพระธาตุกู่จาน

ประชุมระดมความคิดเห็นการเปลี่ยนเพาะพันธุ์ปัญญา

วันที่ 4 กุมภาพันธุ 2560 ครูเดชมณี ครูสาคร ครูแสงเดือน ครูกิตติมา ไปประชุมสัมนาระดมความคิดเห็นการเปลี่ยนเพาะพันธุ์ปัญญา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

ร่วมงานศพพ่อเพื่อนที่บ้านห้องข่า

วันที่ 23 มกราคม 2560 ครูเดชมณี เนาวโรจน์ ร่วมงานสพคุณพ่อใบ เข็มทอง ซึ่งเป็นบิดา ร.ต.ท. ไกรสร เข็มทอง ณ วัดบ้านห้องข่า อ.เมือง จ.ยฌสธร

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 23 มกราคม 2560 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมในเรื่องพิจารณาการย้ายของครูในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560