ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

ครูเดชมณี ประชุมปิดโครงการ พพปญ.

วันที่ 25 มกราคม 2559 ครูเดชมณี เนาวโรจน์ ตัวแทนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประชุมปิดโครงการร่วมกับศูนย์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมพิบู,มังสาหาร ม.อุบล

รร.ญสส.ทัศนศึกษษ 2558

วันที่ 22 มกราคม 2559 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ม.1 เที่ยวจังหวัดก่ฬสินธุ์ ม.2 เที่ยวจังหวัดกาฬสินธ์ุ ม. 3 เที่ยวโครราช พิพฺิธภัณท์กลายกลายเป็นหิน นั่งรถรางเที่ยวโมงโคราช เที่ยวสวนสัตว์นั่งรถรางชมสัตว์ การแสดงความสามารถของสัตว์ ม. 4 เที่ยวสวนสัตว์ ปราสาทหินพิมาย ม.5 เที่ยวจังหวัดอุบลสามพันโบก เขื่อนสิรินธร ม.6 เที่ยวจันทบุรี หาดจ้าวหลาว โอเอซีส เขาสุกิม น้ำตกพลิ้ว ในวันที่ 22-24 มกราคม 2559

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559

รร.ญสส.ร่วมกิจกรรมวันครู ปี 59

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 คณะครู รร.ญสสร่วมกิจกรรมวันครู "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณธรรม "ปีที่ 60 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคเขื่อนแก้ว

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

เครือข่าย รร.ญสส.ร่วมใจฯ

วันที่ 13 มกราคม 2559 ทางเทศบาลดงแคนใหญ่ได้นำรถนำ้ขนาดใหญ่ของเทศบาลมาฉีดน้ำล้างสนามให้กับโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ทางโรงเรียนขอชอบคุณท่านนายกกนก ประมูลพงษ์ ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้

รร.ญสส. และชุมชน ร่วมพิธีเททององค์ ญญส.

วันที่ 12 มกราคม 2559 คณะครุ นักเรียน ชุมชน และผู้นำเครือข่ายโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมพิธีเททององค์ ญสส. ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งจะนำมาประดิษฐานไว้ที่โรงเรียน ญสส.

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

รร.ญสส.จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559

ช่วงเย็นของวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รร.ญสส.ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ และรับประทานอาหารเย็นจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 ร่วมกับคณะกรรมสถานศึกษา

ครูและนักเรียนที่ปรึกษาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รร.ญสส.ให้ครูและนักเรียนแต่ละห้องจัดกิจกรรมปีใหม่ ร่วมรับประทานอาหารและแลกเปลี่ยนของขวัญ