ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา โรงเรียนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมการอบรม เรื่องจิตตปัญญาศึกษา การศึกษาเพื่อความเข้าใจด้านในของตัวเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริง เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและการปฏิบัติงาน โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการเพาะพันธ์ปัญญา ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งทางโรงเรียนของขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

แทนคำขอบคุณ

“ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี” -:-ขออนุโมทนาท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย ของโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.ยโสธร ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยรำลึกในพระเมตตาคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวาระครบ ๑๐๔ ปี พระชาตกาล วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ -:-ยอดปัจจัยผ้าป่าการศึกษารวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่พันบาท) -:-ในวันดังกล่าวมีพิธีถวายพานพุ่มสักการะเบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช และพิธีบำเพ็ญกุศลฯ โดยได้รับเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดสร้างพระรูป และพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก -:-ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีธรรมในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้น อีกทั้งกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ทุกท่านได้บำเพ็ญไว้ดีแล้ว ด้วยความกตัญญูกตเวที จงเป็นพรมงคลอำนวยผลให้ทุกท่านประสพแต่ความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน ขออนุโมทนากับทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขออำนวยพร ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมภาพในงานที่: โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระ ๑๐๔ ปี พระชาติกาลสมเด็จพระญาณสังวรฯ

วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ประธานกำเนิดและองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระ ๑๐๔ ปี พระชาติกาล และมอบทุนการศึกษามูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยเมตตาจากพระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เมตตารับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส อนึ่งในงานเดียวกันนี้ทางโรงเรียนยังได้รับเมตตาจากพระวรชัย ธมฺวโร วัดบวรนิเวศวิหาร ท่านอภัย จันทนจุลกะ,ท่านสุรยุทธ์ โพธิ์ศิริสุข,ท่านสมประสงค์ โขมพัตร ได้เมตตามาร่วมงานและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ Cr. Kittima Sararak เจ้านาย น้ำปลีก

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

พิธีบายศรีสู่ขวัญมุทิตาจิตคุณลุงสถิตย์ รวมธรรม

วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตบายศรีสู่ขวัญ ให้แก่คุณลุงสถิตย์ รวมธรรม ตำแหน่ง ช่างปูน ๔ คุณลุงนักการของพวกเราชาว ญสส. ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้ กว่า ๓๙ ปี ที่คุณลุงได้ทำงานในบ้านของเราหลังนี้ คุณลุงได้ให้การบริการ ดูแลช่วยเหลือทั้งคณะครู ลูกๆนักเรียน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาทำให้้บ้านของเราหลังนี้เจริญก้าวหน้าไปมาก พวกเราชาว ญสส.ทุกคนขอขอบพระคุณในทุกสิ่งที่อย่างที่คุณลุงได้ดูแลพวกเรามาโดยตลอด ..และบ้านหลังนี้ยังต้องการให้คุณลุงมาเยี่ยมเยือนลูกหลานเสมอ..ขอให้คุณลุงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ.. Cr. Jeerasuk Lipa Maprang Charanyakorn

จิตอาสาเพาะพันธ์ปัญญา ญสส.ช่วยน้อง

วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ชมรมเพาะพันธ์ปัญญา ญสส. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นำโดยคุณครูเดชมณี เนาวโรจน์ ได้ใช้เวลาหลังเลิกเรียนทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือน้องๆ โรงเรียนบ้านไผ่ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดเตรียมป้ายนิเทศโครงงานคุณธรรมและแนะนำฝึกซ้อมน้องๆในทักษะกระบวนการนำเสนอ โดยมีท่านผู้อำนวยการสำราญ โคตรบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกัลยาณมิตร การทำกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือน้องๆแล้ว ลูกๆ พพปญ.ญสส.ยังได้ฝึกฝนตนเองเรียนรู้ไปพร้อมๆกับน้องๆทุกคน..ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในการพัฒนาตนเองของลูก พพปญ.ญสส. Cr. DN Dechmanee Naowarot Aphisit Phaettongsiw ""บันนาน่าซีดดดด""

จิตอาสาเพาะพันธ์ปัญญา ญสส.

วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยชมรมเพาะพันธ์ปัญญา ญสส. ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและพัฒนาสถานที่ ณ วัดป่าสามัคคีธรรม ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อเตรียมงานบุญ อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ชาวเพาะพันธ์ปัญญา ญสส.ทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และพัฒนาจิตใจของตนเอง Cr. Jeerasuk Lipa DN Dechmanee Naowarot

การประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้รับการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากคณะกรรมการประเมินของต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับการประเมินอย่างเป็นกัลยาณมิตรจากท่านคณะกรรมการ พร้อมกันนี้ยังได้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางโรงเรียนขอน้อมรับไปปฏิบัติ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ Cr. Jeerasuk Lipa