ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รร.ญสส. ร่วมกับจังหวัดจัดประชุมเตรียมการวางศิลาฤกษ์แระดิษฐ์พระรูปญสส.

วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประดิษฐานพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมมหาสังฆปริณายก ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งในการประชุมมีผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม เป็นประธานในที่ประชุม และยังมีคณะผู้ดำเนินการก่อสร้างพระรูป นำโดย พระวรชัย ทมวโร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร และนายอภัย จันทนจุลกะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน , นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร , นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว หัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดยโสธร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุม Cr. Kittima Sararak

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รร.ญสส.ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. รร.ญสส.ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ เพื่ออนุมัติทุนการศึกษามูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ฯ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 150 ทุน เป็นเงิน 130000 บาท

รร.ญสส.ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2559

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 คณะครู รร.ญสส.ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 15.30 เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ครูเดชมณี ครูโสภา ครูแสงเดือน ตัวแทน รร.ญสส.ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะของชุมชนบ้านนาแก

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ครูเดชมณี ครูโสภา ครูแสงเดือน ตัวแทน รร.ญสส.ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะของชุมชนบ้านนาแก

ครูเดชมณี ตัวแทน รร.ญสส.ร่วมงานแห่ปราสาทผึ้งวัดบ้านนาแก

วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ครูเดชมณี ครูโสภา ครูแสงเดือน และนักเรียน ตัวแทน รร.ญสส.ร่วมงานแห่ปราสาทผึ้งวัดบ้านนาแก

รร.ญสส. จัดประชุมวางแผนการสมโภชรูปเหมือนองค์ ญสส.

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 รร.ญสส. จัดประชุมวางแผนการสมโภชรูปเหมือนองค์ ญสส.

รร.ญสส.สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 สวรรคต

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 รร.ญสส.สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 สวรรคต