ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

รร.ญสส.ประชุมการจัดทำหลักสูตร 60

21 มีนาคม 2560 รร.ญสส.จัดประชุมปรับปรุงหลักสูตร 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

ดร.นิตย์ ผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมเยือน รร.ญสส.

วันที่ 20 มีนาคม 2560 ดร.นิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู รร.ญสส.

ม.6 ทัศนศึกษา ปี 59

วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2559 ม.6 รร.ญสส.ไปทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรี

รร.ญสส.เป็นสนามสอบ กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว

วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2560 รร.ญสส.เป็นสนามสอบปลายภาค กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว

เกริกก้อง เกรียงไกร

วันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไปเลี้ยงขอบคุณบุคลากร นักเรียนในการทำงานตลอดปีที่ผ่านมา

ปัจฉิมนิเทศ 2559

วันที่ 4 มีนาคม 2560 รร.ญสส.จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2560