ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

สพม. 28 เยี่ยมโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
วันที่ 31 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่ มัธยมศึกษาที่ 28 ศีรษะเกษ ยโสธร เยี่ยมเยือนการจัดทำหลักสูตรใหม่ 2551 และให้กำลังคณะครูในโรงเรียนในการปฏิบัติงานและการการใช้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น